Enwald, H. (2018) ”Tutkimusaineiston avoin jakaminen – tutkimusorganisaatioiden jäsenten käsityksiä, kokemuksia ja mielipiteitä”, Informaatiotutkimus, 37(4). doi: 10.23978/inf.77411.