Lahtinen, J. (2013) ”Tietoasiantuntijan rooli ja osaaminen hankkeessa - tapaustutkimus korkeakoulukirjaston asiantuntijuudesta tutkimus- ja kehittämistoiminnassa”, Informaatiotutkimus, 32(1). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/8274 (Viitattu: 26tammikuuta2021).