Lappalainen, M., Nykyri, S. ja Palonen, T. (2013) ”Semanttisesta ja funktionaalisesta tiedonhaun ja –tallennuksen ontologiasta : suomalaisen yleisontologian laadinnan haasteita”, Informaatiotutkimus, 32(3-4). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/9445 (Viitattu: 6heinäkuuta2022).