Komminaho, L. (2020) ”Kehollinen tieto vai sosiaalinen media? Nuorten naisten terveystiedon kognitiiviset auktoriteetit”, Informaatiotutkimus, 39(2–3), ss. 93–97. doi: 10.23978/inf.98634.