Pylkkö, L. (2020) ”Hobbsin mediataitojen oppimisen malli taustana yleisten kirjastojen mediakasvatukselle”, Informaatiotutkimus, 39(2–3), ss. 133–137. doi: 10.23978/inf.99126.