[1]
K. Järvelin ja P. Vakkari, ”Kirjatotiede ja informatiikka - tiedon hankinnan tiede”, INF, vsk. 7, nro 1, ss. 18–32, tammi 1988.