[1]
K. Holmberg, Den första ISSOME-konferensen, INF, vsk. 30, nro 3-4, joulu 2011.