[1]
K. Holmberg, ”Den första ISSOME-konferensen”, INF, vsk. 30, nro 3-4, joulu 2011.