[1]
P. Vakkari, ”Mutteritieteestä maailmalle – Kirjastotieteestä informaatiotieteeksi”, INF, vsk. 34, nro 1-2, kesä 2015.