[1]
S. Ek, ”Målinriktad informationssökning: inför diffusa bekymmer är alla jämbördiga”, INF, vsk. 31, nro 3, loka 2012.