[1]
J. Lahtinen, ”Tietoasiantuntijan rooli ja osaaminen hankkeessa - tapaustutkimus korkeakoulukirjaston asiantuntijuudesta tutkimus- ja kehittämistoiminnassa”, INF, vsk. 32, nro 1, kesä 2013.