Liukkonen, E. ., L. Näpärä, T. Pääkkönen, ja J. Rautiainen. ”Aineistopaketit Ja Rajapinnat Tutkijoiden työkaluna Kansalliskirjastossa: Mahdollisuudet Ja Rajoitteet”. Informaatiotutkimus, vsk. 40, nro 3, marraskuuta 2021, ss. 189–215, doi:10.23978/inf.107887.