Halttunen, K. ”Esitelmien Ja Esitysmateriaalinen Merkityksestä”. Informaatiotutkimus, Vsk. 26, nro 2, tammikuuta 2007, s. 33, https://journal.fi/inf/article/view/2263.