Kämäräinen, J., ja J. Saarti. ”Kirjastotyöhön liittyvän Kommunikaation käsitteelliset Taustaoletukset: Profession Ja Sen Tulevaisuuden Tarkastelua”. Informaatiotutkimus, Vsk. 35, nro 3, lokakuuta 2016, s. 41, https://journal.fi/inf/article/view/59430.