Karvonen, E. ”Millaista Yhteiskuntaa Eri Mediat Tuottavat?”. Informaatiotutkimus, vsk. 35, nro 4, joulukuuta 2016, ss. 4-14, https://journal.fi/inf/article/view/60373.