Ek, S. ”Målinriktad informationssökning: Inför Diffusa Bekymmer är Alla jämbördiga”. Informaatiotutkimus, Vsk. 31, nro 3, lokakuuta 2012, https://journal.fi/inf/article/view/7087.