Lappalainen, M., S. Nykyri, ja T. Palonen. ”Semanttisesta Ja Funktionaalisesta Tiedonhaun Ja –tallennuksen Ontologiasta : Suomalaisen Yleisontologian Laadinnan Haasteita”. Informaatiotutkimus, vsk. 32, nro 3-4, joulukuuta 2013, https://journal.fi/inf/article/view/9445.