Liukkonen, Erno, Liisa Näpärä, Tuula Pääkkönen, ja Juha Rautiainen. ”Aineistopaketit Ja Rajapinnat Tutkijoiden työkaluna Kansalliskirjastossa: Mahdollisuudet Ja Rajoitteet”. Informaatiotutkimus 40, no. 3 (marraskuuta 5, 2021): 189–215. Viitattu tammikuuta 22, 2022. https://journal.fi/inf/article/view/107887.