Kortelainen, Terttu, ja Anni-Siiri Länsman. YLE Sápmin Radiouutisten Verkkosivullaan Ja Facebookissa Saama Huomio. Informaatiotutkimus 33, no. 3 (1). Viitattu kesäkuuta 26, 2019. https://journal.fi/inf/article/view/48080.