Ek, Stefan. ”Målinriktad informationssökning: Inför Diffusa Bekymmer är Alla jämbördiga”. Informaatiotutkimus 31, no. 3 (lokakuuta 30, 2012). Viitattu toukokuuta 28, 2020. https://journal.fi/inf/article/view/7087.