Lappalainen, Mikko, Susanna Nykyri, ja Tuomas Palonen. ”Semanttisesta Ja Funktionaalisesta Tiedonhaun Ja –tallennuksen Ontologiasta : Suomalaisen Yleisontologian Laadinnan Haasteita”. Informaatiotutkimus 32, no. 3-4 (joulukuuta 31, 2013). Viitattu toukokuuta 23, 2022. https://journal.fi/inf/article/view/9445.