1.
Liukkonen E, Näpärä L, Pääkkönen T, Rautiainen J. Aineistopaketit ja rajapinnat tutkijoiden työkaluna Kansalliskirjastossa: mahdollisuudet ja rajoitteet . INF [Internet]. 5. marraskuuta 2021 [viitattu 22. tammikuuta 2022];40(3):189–215. Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/107887