1.
Järvelin K, Vakkari P. Kirjatotiede ja informatiikka - tiedon hankinnan tiede. INF [Internet]. 1. tammikuuta 1988 [viitattu 4. joulukuuta 2022];7(1):18-32. Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/1338