1.
Huvila I. Semantiska wiki som digitala arkivsystem: samlingar, ärendehantering och deltagande. INF [Internet]. 15. joulukuuta 2009 [viitattu 23. kesäkuuta 2024];28(3-4). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/2595