1.
Saarti J. Onnen kauppaako?: kirjastojärjestelmän hankinta sosiaalisena prosessina. INF [Internet]. 17. joulukuuta 2010 [viitattu 29. marraskuuta 2023];29(4). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/3848