1.
Kaarakainen M-T, Saikkonen L. Tiedonhakutaidot testissä – nuorten osaaminen hakukanavan valinnassa, hakulausekkeen muotoilussa ja hakutulosten arvioinnissa. INF [Internet]. 21. joulukuuta 2015 [viitattu 27. syyskuuta 2022];34(4). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/53484