1.
Allardt M. Pelastaako datajournalismi hyvän journalismin?. INF [Internet]. 10. elokuuta 2016 [viitattu 17. tammikuuta 2022];35(1-2):56-7. Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/58987