1.
Kämäräinen J, Saarti J. Kirjastotyöhön liittyvän kommunikaation käsitteelliset taustaoletukset: profession ja sen tulevaisuuden tarkastelua. INF [Internet]. 25. lokakuuta 2016 [viitattu 29. syyskuuta 2020];35(3):41. Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/59430