1.
Tevaniemi J, Peltonen A. Kirjaston paikallisasiakkaiden asiakasuskollisuus: case Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto. INF [Internet]. 30. joulukuuta 2016 [viitattu 14. huhtikuuta 2021];35(4):26-5. Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/60375