1.
Ek S. Målinriktad informationssökning: inför diffusa bekymmer är alla jämbördiga. INF [Internet]. 30. lokakuuta 2012 [viitattu 28. toukokuuta 2020];31(3). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/7087