1.
Enwald H. Tutkimusaineiston avoin jakaminen – tutkimusorganisaatioiden jäsenten käsityksiä, kokemuksia ja mielipiteitä. INF [Internet]. 30. joulukuuta 2018 [viitattu 4. joulukuuta 2023];37(4). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/77411