1.
Lahtinen J. Tietoasiantuntijan rooli ja osaaminen hankkeessa - tapaustutkimus korkeakoulukirjaston asiantuntijuudesta tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. INF [Internet]. 14. kesäkuuta 2013 [viitattu 26. tammikuuta 2021];32(1). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/8274