1.
Lappalainen M, Nykyri S, Palonen T. Semanttisesta ja funktionaalisesta tiedonhaun ja –tallennuksen ontologiasta : suomalaisen yleisontologian laadinnan haasteita. INF [Internet]. 31. joulukuuta 2013 [viitattu 24. toukokuuta 2022];32(3-4). Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/9445