1.
Komminaho L. Kehollinen tieto vai sosiaalinen media? Nuorten naisten terveystiedon kognitiiviset auktoriteetit. INF [Internet]. 28. lokakuuta 2020 [viitattu 27. tammikuuta 2021];39(2–3):93–97. Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/98634