1.
Suominen V. Informaatiotutkimuksenkin historialliset yms. ’käänteet’ ja käsitys ihmistiedosta ja -ymmärryksestä Gabriel Naudélla. INF [Internet]. 28. lokakuuta 2020 [viitattu 1. maaliskuuta 2021];39(2–3):144–147. Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/98649