1.
Pylkkö L. Hobbsin mediataitojen oppimisen malli taustana yleisten kirjastojen mediakasvatukselle. INF [Internet]. 28. lokakuuta 2020 [viitattu 21. tammikuuta 2021];39(2–3):133–137. Saatavissa: https://journal.fi/inf/article/view/99126