Tulevat artikkelit

 • Tiede, politiikka ja media (2019-11-08)
  Maria Forsman

  Arvio teoksesta Kari Raivio: Näytön paikka: Tutkimustiedon käyttö ja väärinkäyttö. Gaudeamus, 2019. 285 s.


 • Informaatiovuorovaikutus kontekstissa (2019-11-08)
  Kalervo Järvelin Tampereen yliopisto, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

  Tämä artikkeli on suomenkielinen lyhennelmä Salton-palkinnon (http://sigir.org/awards/gerard-salton-awards/) vastaanottopuheesta, jonka professori (emer.) Kalervo Järvelin piti 41. ACM SIGIR –konferenssin yhteydessä 9. heinäkuuta 2018 Ann Arborissa (MI) USA:ssa.


  Aluksi tekijä kertoo taustastaan ja tarkastelee sitten joitakin tiedon hankinnan ja haun osa-alueita, jotka ovat olleet keskeisiä tekijän tutkimustyössä. Näihin kuuluvat tehtäväperusteinen tiedon hankinta ja informaatiovuorovaikutus, luonnollisen kielen käsittely yksi- ja monikielistä tiedonhakua varten ja tiedonhaun evaluointimetriikat. Lopuksi tekijä luonnostelee lähestymistavan informaatiovuorovaikutusta koskevan tutkimuksen organisointiin.


  Puhe on julkaistu englanniksi kokonaan SIGIR Forum verkkolehdessä, vol. 52 no. 2 (http://sigir.org/wp-content/uploads/2019/01/p052.pdf).