Informaatiotutkimus https://journal.fi/inf <p>Informaatiotutkimus (vuoteen 1995 Kirjastotiede ja informatiikka) on Informaatiotutkimuksen yhdistyksen kustantama tieteellinen aikakausjulkaisu, joka on ilmestynyt vuodesta 1981 lähtien. Lehti julkaisee tieteenalaansa ja siihen läheisesti liittyvien tieteenalojen kirjoituksia kuten artikkeleita, katsauksia, kirjallisuusesittelyitä ja -arviointeja sekä tiivistelmiä opinnäytteistä. Informaatiotutkimus on alan ainoa suomalainen vertaisarvioitu tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti ei peri kirjoittajamaksuja.</p> <p>Vuodesta 2008 lähtien Informaatiotutkimus on ilmestynyt sekä avoimena verkkojulkaisuna että painettuna vuosikirjana. <strong><span style="font-weight: 400;">Vuodesta 2018 lähtien lehti ilmestyy yksinomaan verkkojulkaisuna. </span></strong>Lehden koko aineisto vuodesta 1981 lähtien on avoimesti saatavissa verkkojulkaisussa.</p> <ul> <li class="show">ISSN 1797-9129 (Verkkojulkaisu)</li> <li class="show">ISSN 1797-9137 (Painettu julkaisu)</li> </ul> <p>Lehden toiminnan mahdollistavat Informaatiotutkimuksen yhdistyksen jäsen- ja kannatusmaksut sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) kautta ohjautuva opetus- ja kulttuuriministeriön tuki. Em. tahojen taloudellisen tuen ja palveluiden (ml. seminaaritoiminta) lisäksi lehti hyötyy Suomen tiedekustantajien liitto ry:n tarjoamista ohjeistuksista ja koulutuksista.</p> <p>Lehti on rekisteröity luetettavien tieteellisten open access -lehtien <a href="https://doaj.org/">DOAJ-hakemistoon</a>.</p> Informaatiotutkimuksen yhdistys ry fi-FI Informaatiotutkimus 1797-9137 <p>Lehdessä julkaistut kirjoitukset on lisensoitu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi">Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen Julkinen</a> -lisenssillä.</p> <p>Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että sen alkuperäinen julkaisuoikeus on Informaatiotutkimus-lehdellä sekä digitaalisena että painettuna vuosikirjassa. Artikkelia voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden numero sekä artikkelin URL-osoite kokonaisuudessaan.</p> <p>Artikkelin kustantaja-PDF -version saa tallentaa lehden numeron julkaisun jälkeen&nbsp;julkaisuarkistoon tai muuhun vastaavaan palveluun, kunhan artikkelin alkuperäinen osoite mainitaan.</p> Kotimaisten humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta julkaisevien julkaisusarjojen avoimuus https://journal.fi/inf/article/view/138015 <p>The purpose of this paper is to analyze how open access is implemented in Finnish scholarly publication series in humanities and social sciences (HSS), and to assess their compliance with the requirements and recommendations outlined in Plan S initiative for open access publishing. We also pay specific attention to one of the Plan S criteria, providing an overview of the Directory of Open Access Journals’ (DOAJ) role in Finnish scientific publishing, particularly in HSS fields. The results show that 80 % of Finnish scholarly publication series in HSS disciplines enable immediate open access, but they often lack publicly available information that the funders supporting Plan S require from publication venues.</p> Arto Ikonen Anna-Kaarina Linna Mika Holopainen Leena Huovinen Copyright (c) 2024 Arto Ikonen, Anna-Kaarina Linna, Mika Holopainen, Leena Huovinen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-06-06 2024-06-06 43 1-2 4–35 4–35 10.23978/inf.138015 Viranomaisten velvollisuus ja mahdollisuudet oikaista virheellistä tietoa https://journal.fi/inf/article/view/129129 <p>Artikkelissamme selvitämme, millainen velvollisuus ja millaiset mahdollisuudet viranomaisilla on oikaista virheellistä tietoa. Perustelemme lisäksi, miksi virheellisen tiedon oikaiseminen on merkityksellistä viranomaistoiminnassa ja millaisia käytännön mahdollisuuksia oikaisemiseen on olemassa. Tutkimuksessamme käytämme käsitettä virheellinen tieto kuvaamaan harhaanjohtavaksi tiedoksi tarkoitettua tietoa sekä informaatiovaikuttamisen tuloksena syntynyttä tietoa.</p> <p>Suomessa viranomaisilla on lainsäädäntöön perustuva velvollisuus jakaa oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa, virheellisen tiedon leviämisen estämiseksi. Tutkimusaineiston perusteella viranomaisilla on haasteita tunnistaa virheellinen tieto ja muodostaa yhteinen tilannekuva informaatioympäristöstä organisaatioiden välillä. Lainsäädäntö ei Suomessa merkittävästi rajoita virheellisen tiedon levittämistä muutoin kuin lainvastaisen sisällön osalta. Siitä huolimatta virheellisen tiedon oikaiseminen on välttämätöntä viranomaisten uskottavuuden ja luottamuksen ylläpitämiseksi muuttuvassa informaatioympäristössä. Keräsimme tutkimusaineiston eri puolilla Suomea järjestetyillä turvallisuuskahviloilla. Tutkimusaineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.</p> Pekka Koistinen Silvia Sommarberg Teija Sederholm Copyright (c) 2023 Pekka Koistinen, Silvia Sommarberg, Teija Sederholm http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-06-06 2024-06-06 43 1-2 36–57 36–57 10.23978/inf.129129 Health Information Dissemination During Pandemics and Epidemics. Key requirements for online learning platforms and materials https://journal.fi/inf/article/view/144310 <p>Filosofian maisteri Heini Utusen informaatiotutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja Health Information Dissemination During Pandemics and Epidemics - Key requirements for online learning platforms and materials tarkastettiin Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa perjantaina 1.9.2023. Vastaväittäjänä toimi professori Ebba Ossiannilsson Victoria yliopistosta Wellingtonista, Uudesta Seelannista. Kustoksena toimi professori J. Tuomas Harviainen Tampereen yliopistosta. Väitöskirja on julkaistu Tampereen yliopiston julkaisuarkisto Trepossa osoitteessa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2917-4.</p> Heini Utunen Copyright (c) 2024 Heini Utunen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-06-06 2024-06-06 43 1-2 58–64 58–64 10.23978/inf.144310 Viimeiset omat valinnat https://journal.fi/inf/article/view/146051 Sanna Kumpulainen Copyright (c) 2024 Sanna Kumpulainen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-06-06 2024-06-06 43 1-2 1–3 1–3 10.23978/inf.146051