Informaatiotutkimus https://journal.fi/inf <p>Informaatiotutkimus (vuoteen 1995 Kirjastotiede ja informatiikka) on Informaatiotutkimuksen yhdistyksen kustantama tieteellinen aikakausjulkaisu, joka on ilmestynyt vuodesta 1981 lähtien. Lehti julkaisee tieteenalaansa ja siihen läheisesti liittyvien tieteenalojen kirjoituksia kuten artikkeleita, katsauksia, kirjallisuusesittelyitä ja -arviointeja sekä tiivistelmiä opinnäytteistä. Informaatiotutkimus on alan ainoa suomalainen vertaisarvioitu tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti ei peri kirjoittajamaksuja.</p> <p>Vuodesta 2008 lähtien Informaatiotutkimus on ilmestynyt sekä avoimena verkkojulkaisuna että painettuna vuosikirjana. <strong><span style="font-weight: 400;">Vuodesta 2018 lähtien lehti ilmestyy yksinomaan verkkojulkaisuna. </span></strong>Lehden koko aineisto vuodesta 1981 lähtien on avoimesti saatavissa verkkojulkaisussa.</p> <ul> <li class="show">ISSN 1797-9129 (Verkkojulkaisu)</li> <li class="show">ISSN 1797-9137 (Painettu julkaisu)</li> </ul> <p>Lehden toiminnan mahdollistavat Informaatiotutkimuksen yhdistyksen jäsen- ja kannatusmaksut sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) kautta ohjautuva opetus- ja kulttuuriministeriön tuki. Em. tahojen taloudellisen tuen ja palveluiden (ml. seminaaritoiminta) lisäksi lehti hyötyy Suomen tiedekustantajien liitto ry:n tarjoamista ohjeistuksista ja koulutuksista.</p> <p>Lehti on rekisteröity luetettavien tieteellisten open access -lehtien <a href="https://doaj.org/">DOAJ-hakemistoon</a>.</p> fi-FI <p>Lehdessä julkaistut kirjoitukset on lisensoitu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi">Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen Julkinen</a> -lisenssillä.</p> <p>Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että sen alkuperäinen julkaisuoikeus on Informaatiotutkimus-lehdellä sekä digitaalisena että painettuna vuosikirjassa. Artikkelia voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden numero sekä artikkelin URL-osoite kokonaisuudessaan.</p> <p>Artikkelin kustantaja-PDF -version saa tallentaa lehden numeron julkaisun jälkeen&nbsp;julkaisuarkistoon tai muuhun vastaavaan palveluun, kunhan artikkelin alkuperäinen osoite mainitaan.</p> sanna.kumpulainen@tuni.fi (Sanna Kumpulainen) matti.lassila@gmail.com (Matti Lassila) ke, 17 touko 2023 19:03:52 +0300 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Hyvinvointi-, hius- ja kauneusalan ammatteihin opiskelevat kriittisinä nettilukijoina https://journal.fi/inf/article/view/127183 <p>Tutkimuksessa selvitettiin ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden (hyvinvointi-, hius- ja kauneusala) kriittistä nettilukutaitoa. Lisäksi tarkasteltiin aikaisemman tiedon, tekstien lukemisjärjestyksen ja perustelutaitojen yhteyttä siihen, kuinka hyvin opiskelijat osasivat arvioida luotettavia (varmentaminen) ja epäluotettavia (kyseenalaistaminen) nettitekstejä sekä erottaa luotettavat tekstit epäluotettavista. Tutkimukseen osallistui 82 opiskelijaa, joista valtaosa oli 15–18-vuotiaita. Opiskelijat lukivat ja arvioivat kaksi luotettavaa ja kaksi epäluotettavaa tekstiä sokerin vaikutuksista. Opiskelijat arvioivat kirjoittajan asiantuntijuutta, tarkoitusperiä, julkaisupaikkaa ja evidenssin laatua ja perustelivat kutakin arviotaan valitsemalla yhden neljästä annetusta vaihtoehdosta. Tehtävän lopussa opiskelijoita pyydettiin asettamaan tekstit järjestykseen niiden luotettavuuden perusteella. Opiskelijoiden aikaisempaa tietoa sokerista arvioitiin oikein-väärin-väittämillä. Tulokset osoittivat, että opiskelijoiden kriittisessä nettilukutaidossa oli huomattavia eroja. Vajaa viidesosa opiskelijoista ei osannut varmentaa tai kyseenalaistaa tekstien luotettavuutta. Lähes puolet opiskelijoista valitsivat epäluotettavan tekstin kahden luotettavimman joukkoon. Mitä paremmin opiskelijat osasivat perustella luotettavuutta, sitä paremmin he osasivat varmentaa ja kyseenalaistaa luotettavuutta sekä erottaa luotettavat tekstit epäluotettavista.</p> Riitta Lavi, Eija Räikkönen, Carita Kiili Copyright (c) 2023 Riitta Lavi, Eija Räikkönen, Carita Kiili http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/inf/article/view/127183 ke, 17 touko 2023 00:00:00 +0300 Monta muutosta ja uudistuksia, mutta jotain pysyvääkin https://journal.fi/inf/article/view/129721 Sanna Kumpulainen Copyright (c) 2023 Sanna Kumpulainen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/inf/article/view/129721 ke, 17 touko 2023 00:00:00 +0300 Tutkimusdatan saatavuustiedot tieteellisissä artikkeleissa https://journal.fi/inf/article/view/126098 <p>Selvityksessä kartoitettiin kuinka yleinen Data Availability Statement (DAS) on Tampereen yliopiston tutkijoiden julkaisemissa vertaisarvioiduissa artikkeleissa (n = 2085) sekä millaista tietoa tutkimusdatasta ja sen jakamisesta saadaan DAS-ilmoitusten avulla. Data Availability Statement löytyi noin joka neljännestä artikkelista. DAS-ilmoitusten yleisyyttä ja datan avoimuutta tarkasteltiin muun muassa kustantajan kansainvälisyyden, Julkaisufoorumi-tasojen ja julkaisun avoimuuden kautta. Selvityksessä havaittiin, että avoimesti julkaistuissa artikkeleissa on suhteellisesti enemmän DAS-ilmoituksia ja avointa dataa kuin maksumuurin takana olevissa artikkeleissa. Data on tallennettu arkistojen lisäksi usein artikkelin yhteyteen. Lisäksi monet tutkijat säilyttävät dataa itse ja lupaavat jakaa sitä pyydettäessä. Tutkijan jakaessa dataa lähes aina rajoitteeksi on mainittu ”reasonable request”. Datan jakamattomuudelle yleisimpiä perusteluja ovat sensitiivinen data, lainsäädäntö ja omistajuus.</p> Tomi Toikko, Kaisa Kylmälä Copyright (c) 2023 Tomi Toikko, Kaisa Kylmälä http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/inf/article/view/126098 ke, 17 touko 2023 00:00:00 +0300 Ajankohtaista ja kiperää tiedekustantamisessa ja -julkaisemisessa https://journal.fi/inf/article/view/127635 <p>We discuss in this article the 17th Munin Conference on Scholarly Publishing which took place in Tromsø, Norway, end of 2022. The Munin Conference is an annual conference on scholarly publishing and communication, primarily revolving around open access publishing, open research data and open science. In the conference special focus was on copyright issues, including experiences on rights retention strategy, and on discussing open science infrastructures. We also reflect the flipped format-method used in the conference and the pre-workshop on publishing ethics.</p> Susanna Nykyri, Markku Roinila Copyright (c) 2023 Susanna Nykyri, Markku Roinila http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/inf/article/view/127635 ke, 17 touko 2023 00:00:00 +0300