Informaatiotutkimus https://journal.fi/inf <p>Informaatiotutkimus (vuoteen 1995 Kirjastotiede ja informatiikka) on Informaatiotutkimuksen yhdistyksen kustantama tieteellinen aikakausjulkaisu, joka on ilmestynyt vuodesta 1981 lähtien. Lehti julkaisee tieteenalaansa ja siihen läheisesti liittyvien tieteenalojen kirjoituksia kuten artikkeleita, katsauksia, kirjallisuusesittelyitä ja -arviointeja sekä tiivistelmiä opinnäytteistä. Informaatiotutkimus on alan ainoa suomalainen vertaisarvioitu tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti ei peri kirjoittajamaksuja.</p> <p>Vuodesta 2008 lähtien Informaatiotutkimus on ilmestynyt sekä avoimena verkkojulkaisuna että painettuna vuosikirjana. <strong><span style="font-weight: 400;">Vuodesta 2018 lähtien lehti ilmestyy yksinomaan verkkojulkaisuna. </span></strong>Lehden koko aineisto vuodesta 1981 lähtien on avoimesti saatavissa verkkojulkaisussa.</p> <ul> <li class="show">ISSN 1797-9129 (Verkkojulkaisu)</li> <li class="show">ISSN 1797-9137 (Painettu julkaisu)</li> </ul> <p>Lehden toiminnan mahdollistavat Informaatiotutkimuksen yhdistyksen jäsen- ja kannatusmaksut sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) kautta ohjautuva opetus- ja kulttuuriministeriön tuki. Em. tahojen taloudellisen tuen ja palveluiden (ml. seminaaritoiminta) lisäksi lehti hyötyy Suomen tiedekustantajien liitto ry:n tarjoamista ohjeistuksista ja koulutuksista.</p> <p>Lehti on rekisteröity luetettavien tieteellisten open access -lehtien <a href="https://doaj.org/">DOAJ-hakemistoon</a>.</p> fi-FI <p>Lehdessä julkaistut kirjoitukset on lisensoitu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi">Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen Julkinen</a> -lisenssillä.</p> <p>Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että sen alkuperäinen julkaisuoikeus on Informaatiotutkimus-lehdellä sekä digitaalisena että painettuna vuosikirjassa. Artikkelia voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden numero sekä artikkelin URL-osoite kokonaisuudessaan.</p> <p>Artikkelin kustantaja-PDF -version saa tallentaa lehden numeron julkaisun jälkeen&nbsp;julkaisuarkistoon tai muuhun vastaavaan palveluun, kunhan artikkelin alkuperäinen osoite mainitaan.</p> sanna.kumpulainen@tuni.fi (Sanna Kumpulainen) matti.lassila@gmail.com (Matti Lassila) la, 16 joulu 2023 18:01:29 +0200 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Avoimen julkaisemisen timanttitrendi ja Suomi https://journal.fi/inf/article/view/127535 <p>Kansainväliset avoimen julkaisemisen linjaukset ja julistukset korostavat yhä useammin niin kutsutun timanttisen avoimen julkaisemisen mallin merkitystä ja muiden ongelmia. Samoin niissä kehotetaan tukemaan tiedeyhteistön itse omistamia voittoa tavoittelemattomia julkaisukanavia. Maailmalla on paljon kirittävää ja niin on myös Suomessa.</p> Sami Syrjämäki Copyright (c) 2023 Sami Syrjämäki http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/inf/article/view/127535 la, 16 joulu 2023 00:00:00 +0200 Laadullista ja määrällistä tutkimusta Kreetalla https://journal.fi/inf/article/view/141913 Ari Haasio Copyright (c) 2023 Ari Haasio http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/inf/article/view/141913 la, 16 joulu 2023 00:00:00 +0200 Yli ajan ja paikan https://journal.fi/inf/article/view/128747 <p style="font-weight: 400;">Artikkelissa osoitamme, miksi medioidun vuorovaikutuksen perinteiset näkökulmat ovat riittämättömiä nopeasti kehittyvän viestintäteknologian ja sen käyttötapojen tarkastelussa ja pyrimme löytämään uusia näkökulmia aiheeseen. Argumentoimme, että interpersonaalisen viestinnän näkökulmasta uudessa ja arkipäiväistyvässä viestintäteknologiassa merkityksellisiksi nousevat kaksi elementtiä: kanava muuttuu paikaksi ja viestinnän suhdetason merkitys kasvaa. Uusi viestintäteknologia, kuten immersiivinen virtuaaliympäristö, hämärtää katsojan ja katsottavan rooleja tuomalla molemmat osaksi jaettua virtuaalista ympäristöä. Kohtaaminen jaetussa ympäristössä puolestaan vahvistaa osapuolten kokemusta vuorovaikutuksesta tai vuorovaikutussuhteesta toisen kanssa. Lopuksi tarkastelemme sitä, millaiset elementit nousevat merkityksellisiksi tulevaisuuden medioiduissa ja virtuaalisissa vuorovaikutuspaikoissa. Artikkeli perustuu kirjoittajien tutkimuslöydöksiin vuorovaikutuksesta immersiivisissä virtuaaliympäristöissä ja videopuheluissa.</p> Venla Kuuluvainen, Ira Virtanen, Pekka Isotalus Copyright (c) 2023 Venla Kuuluvainen, Ira Virtanen, Pekka Isotalus http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/inf/article/view/128747 la, 16 joulu 2023 00:00:00 +0200 Misinformation in Encounters https://journal.fi/inf/article/view/131816 <p class="Tiivistelm" style="text-align: justify; margin: 18.0pt 11.9pt 60.0pt 14.2pt;">VTM Hilda Ruokolaisen informaatiotutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja Misinformation in Encounters: A Qualitative Study of Misinformation as a Social Phenomenon tarkastettiin 16.6.2023 Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden, kauppatieteiden ja oikeustieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimi professori Ian Ruthven (University of Strathclyde, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Kristina Eriksson-Backa (Åbo Akademi). Väitöskirja on julkaistu Åbo Akademin julkaisuarkisto Doriassa osoitteessa <a href="https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-12-4278-6">https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-12-4278-6</a>.</p> Hilda Ruokolainen Copyright (c) 2023 Hilda Ruokolainen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/inf/article/view/131816 la, 16 joulu 2023 00:00:00 +0200 Novel genre explaining borrowings from the public libraries https://journal.fi/inf/article/view/127439 <p>Tutkimuksessa selvitetaan kirjan lajityypin vaikutusta paperisten kirjojen lainausmääriin Helsingin alueen (Helmet) kirjastoista vuosina 2014−2021. Neljännesvuosiaineistossa on listattu sata eniten lainattua aikuisille lukijoille tarkoitettua kirjaa. Havaintojen lukumäärä on 3000. Tilastollisena menetelmänä käytetään regressioanalyysiä, koska siten saadaan selville eri muuttujien vaikutuksia, kuten paperikirjan vähittäishinnan, lehdissä julkaistujen kritiikkien ja Finlandia-palkintojen sekä kirjailijan oman julkaisuhistorian vaikutuksia. Myös kirjoittajan kansallisuus tai asuinpaikka on otettu huomioon. Lajityyppi (genre) ei vaikuta lainausmääriin, kun muut asiaan vaikuttavat tekijät on otettu huomioon.</p> Seppo Suominen Copyright (c) 2023 Seppo Suominen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/inf/article/view/127439 la, 16 joulu 2023 00:00:00 +0200 Tuhat uutta tohtoria kolmessa vuodessa https://journal.fi/inf/article/view/141693 Sanna Kumpulainen Copyright (c) 2023 Sanna Kumpulainen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/inf/article/view/141693 la, 16 joulu 2023 00:00:00 +0200