”Sit tietää mitä sille lapselle on tapahtunut” - Alle 12-vuotiaiden lasten kuuleminen lastensuojelutyössä

Kirjoittajat

  • Maritta Törrönen Helsingin yliopisto
  • Susanna Kalliola Pesäpuu ry
  • Sari-Anne Paaso Pesäpuu ry

Abstrakti

Tässä artikkelissa analysoidaan pääasiassa alle 12-vuotiaiden lastensuojelun asiakkaina olevien suomalaisten lasten käsityksiä siitä, miksi lastensuojelun työntekijöiden on tärkeää tavata ja kuulla heitä. Lasten ja työntekijöiden kohtaamiset ovat osa yhteiskunnan demokraattista käytäntöä, joka antaa lapsille kokemuksia siitä, miten oikeudenmukaisuus ja reiluus toteutuvat heidän kohdallaan. Teoreettisesti artikkeli kiinnittyy Senin (2009) toimintakykyteoriaan. Tutkimusaineistona on lastensuojelun avo- ja sijaishuollon asiakkaana olevalta lapselta kerättyä kirjallista vastausta (n=116), jotka on analysoitu
teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Lapset toivovat, että kuulemisen avulla työntekijät ovat tietoisia heidän elämäntilanteestaan, auttavat heitä tarvittaessa muutokseen sekä vahvistavat heidän turvallisuuden tunnettaan. Kohtaamiset lastensuojelun työntekijöiden kanssa antavat pienille lapsille ensikokemuksia siitä, miten yhteiskunta toimii heitä kohtaan ja millaisia mahdollisuuksia heillä on vaikuttaa oman elämänsä kulkuun.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-06-08

Viittaaminen

Törrönen, M., Kalliola, S., & Paaso, S.-A. (2023). ”Sit tietää mitä sille lapselle on tapahtunut” - Alle 12-vuotiaiden lasten kuuleminen lastensuojelutyössä. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 31(2), 128–144. https://doi.org/10.30668/janus.116372