Yhden lapsi sairaana, toinen flunssassa - työyksikön tilapäisten poissaolojen yhteys työn koettuihin vaatimuksiin ja luottamuksen ilmapiiriin

  • Minna Toivanen
  • Ari Väänänen
  • Jouko Nätti
  • Jaana Pentti
  • Tuula Oksanen
  • Mika Kivimäki
  • Jussi Vahtera

Abstrakti

Tilapäinen poissaolo työstä voidaan kokea yksilön, mutta myös työyksikön näkökulmasta ongelmallisena ja kuormittavana. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää näkyvätkö lapsen ja omaan sairastumiseen liittyvät tilapäiset poissaolot työyksikössä työn vaatimusten nousuna ja luottamuksen heikkenemisenä. Lisäksi tutkitaan, paljonko työyksikkötasolla menetetään työaikaa kokonaistyöajasta tilapäisten poissaolojen vuoksi. Tutkimuksessa käytetään kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimuksessa kerättyjä kysely- ja rekisteriaineistoja vuodelta 2010 (N= 8 018). Tutkimus osoitti, että yksikön tilapäisiin poissaoloihin voi liittyä kielteisiä seurauksia: lyhyet sairauspoissaolot olivat yhteydessä työn vaatimuksiin ja luottamukseen, samoin runsaat tilapäiset hoitovapaat liittyivät alhaisempaan luottamukseen. Tutkimus kuitenkin osoitti, että työyksikkötasolla palkallisen tilapäisen hoitovapaan osuus oli ainoastaan 0,3 prosenttia kokonaistyöajasta. Selvästi tavallisemmin työyksikköä ja sen toimintaa rasittivat lyhyet sairauspoissaolot, joita oli noin prosentti kokonaistyöajasta.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 15, 2015
Viittaaminen
Toivanen, M., Väänänen, A., Nätti, J., Pentti, J., Oksanen, T., Kivimäki, M., & Vahtera, J. (2015). Yhden lapsi sairaana, toinen flunssassa - työyksikön tilapäisten poissaolojen yhteys työn koettuihin vaatimuksiin ja luottamuksen ilmapiiriin. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 22(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/324%E2%80%93342