Rajoitettuja avun saannin kokemuksia ja hallinnan suhteita huumeita käyttävien naisten keskusteluissa hyvinvointipalvelujärjestelmästä

Kirjoittajat

  • Elina Virokannas

Abstrakti

Artikkeli käsittelee huumeita käyttävien naisten kokemuksia hyvinvointipalvelujärjestelmästä. Aineiston muodostaa 10 ryhmäkeskustelua. Teoreettisena viitekehyksenä sovelletaan Dorothy Smithin institutionaalista etnografiaa. Kokemusten ymmärretään olevan sidoksissa yhteiskunnassa vallitseviin sosiaalisiin suhteisiin, joista vahvinta muotoa edustavat hallinnan suhteet. Tarkemmin tarkastellaan, millaisia autetuksi tulemisen kokemuksia huumeita käyttävien naisten keskusteluissa hyvinvointipalvelujärjestelmästä rakentuu ja miten hallinnan suhteet näyttäytyvät kokemuksia rajoittavina tekijöinä. Avun saannin kokemukset liittyivät yleisimmin yksittäisten työntekijöiden joustavaan toimintaan, jota toiset työntekijät saattoivat pyrkiä rajoittamaan. Avun saannin esteeksi määrittyivät vuorovaikutuksen tasolla ilmenevät hallinnan suhteet. Jos esteitä avun saannille oli organisaation käytännöissä mutta ei vuorovaikutuksen tasolla, niitä saatettiin ymmärtää ja ne eivät vieneet uskoa avun saamiselta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-06-06

Viittaaminen

Virokannas, E. (2017). Rajoitettuja avun saannin kokemuksia ja hallinnan suhteita huumeita käyttävien naisten keskusteluissa hyvinvointipalvelujärjestelmästä. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 25(2), 111–126. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/60529