[1]
Kuronen, M. 2015. Vertailevan lähestymistavan merkitys sosiaalityön tutkimukselle. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. 23, 3 (loka 2015).