[1]
Eskelinen, K. 2017. Partikularismista universalismiin. Toiminnanohjausjärjestelmän ja uuden kotihoitomallin vaikutus kotihoidon lähiesimiesten etiikkaan. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. 25, 3 (syys 2017), 224–239.