[1]
Kalliola, S. 2017. Sosiaalityön reflektiivisestä itsearvioinnista kohti työelämän tutkimuksen peruskysymyksiä (Yliruka, Laura: Itsearviointi reflektiivisenä rakenteena – Kuvastin-menetelmän toimivuus, käyttöönotto ja kehittäminen). Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. 24, 2 (kesä 2017).