[1]
Mankki, L. 2019. Käsitetyöläisyyttä normityön tuolla puolen: Anu Suoranta & Sikke Leinikki (toim.): Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta. Vastapaino, Tampere. 2018, 178 s. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. 27, 2 (kesä 2019), 211-214. DOI:https://doi.org/10.30668/janus.77598.