(1)
Blomgren, S. Palvelut ja etuudet heikossa tyƶmarkkina-asemassa olevien toimijuuden tukena. Janus 2023, 31, 24-42.