(1)
Lastunen, E.; Peltonen, A.; Pöllänen, A.; Heikkonen, L. Sosiaalityön käytännön Teoreettisia lähtökohtia kädestä pitäen: Malcolm Payne: How to Use Social Work Theory in Practice - an Essential Guide. Janus 2021, 29, 307-309.