(1)
Lastunen, E.; Peltonen, A.; Pöllänen, A.; Heikkonen, L. Sosiaalityön käytännön teoreettisia lähtökohtia kädestä pitäen: Malcolm Payne: How to use social work theory in practice - an essential guide . Janus 2021, 29, 307-309.