(1)
Korpela, T.; Heinonen, H.-M.; Laatu, M. Madaltuiko asiointikynnys? Perustoimeentulotukiasiakkuus Helsingissä ennen ja jälkeen Kela-siirron. Janus 2024, 32, 151–169.