(1)
Kiljunen, O.; Välimäki, T.; Kankkunen, P. Omavalvonnan toimeenpanon haasteet iäkkäiden asumispalveluyksiköissä. Janus 2024, 32, 37-53.